Sıra Noİlgili BirimDoküman AdıKategori AdıDoküman DiliDoküman
1 DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜDEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYIN YÖNETMELİĞİMevzuatlarTürkçe
2 DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜSU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİMevzuatlarTürkçe
3 DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜYERALTI SULARININ KİRLENMEYE VE BOZULMAYA KARŞI KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİKMevzuatlarTürkçe
4 METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜMGM PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MevzuatlarTürkçe
5 METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜRESMİ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKMevzuatlarTürkçe
6 METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜMETEOROLOJİ UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ MevzuatlarTürkçe
7 METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜMGM DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİMevzuatlarTürkçe
8 METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜMGM DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİMevzuatlarTürkçe
9 METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜMGM MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI BİRİMLERİNİN KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİKMevzuatlarTürkçe
10 METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜDMİ ADAY MEMURLARININ DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK MevzuatlarTürkçe